Chuyên ngành Đào tạo
[7/3/2015]

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, với những lời chúc tốt đẹp của xã hội dành cho phụ nữ, chúng ta càng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh tụ đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề giải phóng phụ nữ.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải phóng phụ nữ và thực hiện quyền bình đẳng đối với phụ nữ, ngay trong quá trình soạn thảo các văn kiện để thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng, và sau này trở thành Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra một chủ trương lớn về phương diện xã hội, đó là thực hiện “nam nữ bình quyền”. Trong  đó, vấn đề bình quyền nam nữ sau này đã được Luật Bình đẳng giới, NXB Chính trị quốc gia – Hà Nội 2007, tr.9 giải nghĩa “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”. Và “Cơ hội chính là hoàn cảnh thuận lợi để phụ nữ phát huy năng lực cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng thành quả của sự phát triển”.

Từ đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã thường xuyên nỗ lực đấu tranh để vấn đề giải phóng phụ nữ không dừng lại ở lý luận, tư tưởng mà thực sự được cụ thể hóa trong chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Người khẳng định: "Đảng và chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo"

Để góp phần giải phóng phụ nữ, Người không chỉ quan tâm đến vấn đề nam nữ bình quyền. Bởi vì, thực tế chủ trương này sẽ khó có thể thực hiện nếu trình độ dân trí không được nâng lên, nếu chế độ giáo dục vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến. Vì vậy, cùng với vấn đề “nam nữ bình quyền”, trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu vấn đề“phổ thông giáo dục theo công nông hoá” để nâng cao trình độ dân trí và để tạo điều kiện cho trẻ em gái được đi học. Đây chính là điều kiện quan trọng nhất để có thể thay đổi cách nhìn nhận đánh giá của xã hội về vai trò của người phụ nữ, và là điều kiện để người phụ nữ tự ý thức được khả năng, vai trò vị trí của mình, để tạo cơ hội cho họ được tự vươn lên cùng với sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của xã hội.

Giải phóng phụ nữ nhằm thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ chính là việc thừa nhận quyền con người của phụ nữ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và phát huy khả năng của họ để góp phần xây dựng xã hội.

Đoàn cán bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thăm cột mốc tại cửa khẩu Xà Xía (Hà Tiên) sau chuyến khám bệnh và phát thuốc từ thiện cho bà con vùng biên

 Tuy nhiên, do sự quy định của giới tính, người phụ nữ vừa là một công dân, vừa phải gánh thêm nghĩa vụ có ý nghĩa xã hội quan trọng là sinh con, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái để duy trì nòi giống, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, đồng thời họ phải chăm sóc sức khỏe các thành viên khác trong gia đình để giúp mọi người tái sản xuất sức lao động. Sức mạnh, sức bền cùng với thời gian của họ bị ảnh hưởng bởi những việc được coi là “thiên chức” đó cho nên theo Hồ Chí Minh, trong sự phân công công việc, lãnh đạo cần tính đến các đặc điểm giới tính của nữ để bảo vệ sức khỏe cho họ và tạo điều kiện cho họ phát huy khả năng của mình. Người thường nhắc nhở: "Phải đặc biệt chú ý đến sức lao động phụ nữ. Phụ nữ là đội quân lao động rất đông. Phải giữ gìn sức khỏe cho phụ nữ để chị em tham gia sản xuất được tốt". Và để đảm bảo thực hiện tốt vấn đề này trong thực tế, Người đã thường xuyên lưu ý các cấp lãnh đạo trong việc phân phối hợp lý công tác cho các chị em. Tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 16/01/1966, Người đã nhắc nhở: "Lãnh đạo không nên để các cháu làm những việc như thế. Con gái có kinh chẳng hạn, trong lúc có kinh lội nước, dầm mưa, sau này sức khỏe không tốt. Cho nên phân phối công tác cho phụ nữ phải thích hợp"

Đặc biệt, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề quyền lợi của phụ nữ trong điều kiện lao động và thụ hưởng thành quả của lao động. Đây là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá thực chất việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ trong các chế độ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Người nhấn mạnh: "Trả công như nhau cho sự lao động như nhau. Quyền nghỉ ngơi và tiền trợ cấp cho trường hợp đau ốm và sản phụ".

Ngoài ra, theo Hồ Chí Minh, phụ nữ không chỉ có quyền được bình đẳng với nam giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt còn phải được bình đẳng trong lĩnh vực gia đình. Bởi lẽ, muốn thực hiện bình đẳng nam nữ trước hết phải giải phóng phụ nữ ra khỏi sự trói buộc của tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của xã hội và ra khỏi sự bất công ngay trong gia đình của họ. Trong những“tế bào của xã hội” này, người chồng, người cha có ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ thì người vợ, người con gái mới có thể có điều kiện học tập nâng cao trình độ, mới có điều kiện để tham gia công việc xã hội và chăm sóc bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lên án mạnh mẽ quan điểm "đàn bà phải quanh quẩn trong bếp" vì quan điểm này dẫn đến việc người phụ nữ như bị trói buộc không được mở rộng hoạt động ra phạm vi xã hội, không có cơ hội phát huy khả năng của mình, không có cơ hội nâng cấp chính bản thân mình nên họ trở nên lạc hậu, kém cỏi trong sự đánh giá của xã hội và của chính những người thân trong gia đình.

 Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã lên án mạnh mẽ các hiện tượng phân biệt đối xử với phụ nữ, bạo lực gia đình. Người viết: "Khinh rẻ phụ nữ và dã man nhất là thói đánh vợ. Trong nhân dân và đảng viên vẫn còn thói xấu này. Thậm chí, có cán bộ và đảng viên đánh vợ bị thương nặng khi vợ mới ở cữ. Mẹ chồng và em chồng không ngăn lại còn thượng đấm tay, hạ đá chân". Người cho đó là một điều đáng xấu hổ "Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm pháp, là cực kỳ dã man". Bởi ai cũng có thể hiểu rõ khi phụ nữ phải sống trong điều kiện gia đình như vậy thì không thể nào có điều kiện để phát triển được.

Từ thực tế 85 năm qua chúng ta đã thấy khẳng định của chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng đúng đắn, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải giải phóng được một nửa xã hội, đó là giải phóng phụ nữ. Vì vậy, để làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần tạo mọi điều kiện để phụ nữ được phát triển toàn diện.

  Báo Phụ nữ Việt Nam

Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.504

Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.22

Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.223

Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 448

Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 195

Hồ Chí Minh (2009), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 195

Ths. Nguyễn Thị Hải Vân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết