Chuyên ngành Đào tạo
[11/3/2015]

  UBND TỈNH KIÊN GIANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                               

THÔNG BÁO

( V/v đóng tiền học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015)

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm 2014-2015 của Trường cao đẳng Y tế Kiên Giang. Nay Trường thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm 2014-2015 như sau:

1.      Đối tượng: Tất cả các sinh viên Cao đẳng hệ chính qui, Trung cấp Dược, Nha, Y, Trung Cấp Âu Việt, Trung cấp Y sĩ Lê Hữu Trác, Trung cấp hệ VHVL

2.      Thời gian thu học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/3/2015

Chú ý: Sinh viên không đóng tiền HP đúng thời hạn, nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Kiên giang, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

Hiệu Trưởng

(đã ký)

 

THÁI VIẾT TẶNG

ThS. Huỳnh Trí Thức

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết