Chuyên ngành Đào tạo
[4/1/2016]

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, góp phần đào tạo cán bộ ngành y tế cho tỉnh nhà

Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại, các quốc gia, ở những cấp độ khác nhau, đang bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Càng ngày giá trị của tri thức, vai trò của đội ngũ trí thức càng được đề cao như là nguồn lực quan trọng đặc biệt, phản ánh sức mạnh của mỗi quốc gia trong cuộc chạy đua, cạnh tranh toàn cầu. Từ thực tế đó, hiện nay nhiều nước tập trung vào xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức.

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm nhận thức rõ và đánh giá cao vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Vậy trí thức là gì?

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947), Hồ Chí Minh cũng đã đặt câu hỏi như vậy và Người đưa ra lời giải đáp “Trí thức là hiểu biết. Trong thế giới chỉ có hai thứ hiểu biết: một là hiểu biết sự tranh đấu sinh sản. Khoa học tự nhiên do đó mà ra. Hai là hiểu biết tranh đấu dân tộc và tranh đấu xã hội. Khoa học xã hội do đó mà ra. Ngoài hai cái đó, không có trí thức nào khác”

Trong bài viết Đảng Lao động Việt Nam với lao động trí óc (1951), Hồ Chí Minh xác định rõ hơn, cụ thể hơn nữa, Người giải thích: trí thức là “những người lao động trí óc” "Lao động trí óc là ai?”. "Là thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư, những nhà khoa học, văn nghệ, những người làm bàn giấy v.v...".

Những người trí thức đó, theo Hồ Chí Minh: họ vốn liếng quý báu của dân tộc”; là một bộ phận quan trọng trong lực lượng cách mạng; là một thành tố trong khối liên minh công - nông - trí thức. Người đã từng nói "Lao động trí óc có nhiệm vụ rất quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, trong công cuộc hoàn thành dân chủ mới để tiến lên CNXH". Và Người khẳng định: “Trí thức phục vụ nhân dân bây giờ cũng cần, kháng chiến kiến quốc cũng cần, tiến lên XHCN càng cần, tiến lên cộng sản chủ nghĩa lại càng cần”. Người diễn giải: “Vì muốn phát triển văn hoá thì phải cần thầy giáo, muốn phát triển sức khoẻ của nhân dân thì phải cần thầy thuốc, muốn phát triển kỹ nghệ thì phải cần các kỹ sư” .

Người rất tin tưởng và trọng dụng trí thức. Người cho rằng: Tin ở trí thức thì phải giao việc, phải tạo điều kiện cho họ làm việc. Đồng thời, Người cũng đòi hỏi rất cao đối với trí thức: trí thức phải đi vào quần chúng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; trí thức phải làm gương cho nhân dân trong mọi việc; trí thức phải vừa có đức, vừa có tài, vừa “hồng thắm, vừa chuyên sâu”; trí thức phải học tập, rèn luyện suốt đời.

Từ đó, Người rất quan tâm chăm lo đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức với tầm nhìn “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trong số trí thức mà Hồ Chí Minh đề cập tới có thầy thuốc là một trong những trí thức có vai trò rất quan trọng để phát triển sức khỏe của nhân dân góp phần đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người gọi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của cán bộ y tế “là nhiệm vụ rất vẻ vang”. Vì vậy, Người rất quan tâm đến việc đào tạo để có được đội ngũ thực hiện những nhiệm vụ rất vẻ vang này.

Đối với Kiên Giang, là tỉnh có mặt bằng dân trí thấp, cùng với việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết là phải tập trung xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Việc đào tạo nguồn nhân lực là một trong những công tác trọng tâm được quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Riêng về lĩnh vực y tế, mấy năm gần đây, đội ngũ trí thức ngành y tế ở Kiên Giang đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế ngày càng được nâng cao, phần nào đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh trong nhân dân. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của tỉnh đến nay “vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu các chuyên gia giỏi, cán bộ đầu đàn…”

Vì vậy, trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang kể từ khi thành lập đến nay đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng thêm ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo. Hàng năm, các sinh viên và học sinh của trường đã tốt nghiệp và tham gia hành nghề tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, xã, cả các doanh nghiệp y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác. Riêng năm 2015 đã có thêm 192 sinh viên tốt nghiệp các ngành điều dưỡng, hộ sinh và dược; 238 học sinh tốt nghiệp các chuyên ngành y sĩ, điều dưỡng nha, dược…từng bước góp phần giải quyết sự thiếu hụt về nguồn nhân lực ngành y tế cho tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

 

 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 203

Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 39

Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 32-33

Ths. Nguyễn Thị Hải Vân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết