Chuyên ngành Đào tạo
[23/2/2016]

       Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành, đơn vị. Ngày 25/01/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Thông báo số 61/TB-SKHCN và Thông báo số 62/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở và cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2017 đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Theo đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân xem xét, lựa chọn đặt hàng đề tài, dự án KH&CN nhằm đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Thông báo. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 31/3/2016.

Để thực hiện thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ. Phòng Khoa học nhận hồ sơ đăng ký của Cán Bộ, Giảng viên trường từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/03/ 2016. Sau đó phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trường sẽ lập danh sách và các thủ tục cần thiết cùng vơí chủ đề tài thục hiện đăng ký đề tài, dự án tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp Tỉnh gồm:

- Phiếu đặt hàng đề tài, dự án;

- Bảng tổng hợp danh mục các hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN.

 Hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở gồm:

- Phiếu đề xuất đề tài, dự án;

- Phiếu đặt hàng đề tài, dự án;

- Bảng tổng hợp danh mục các đề xuất đề tài, dự án KH&CN

- Bảng tổng hợp danh mục các hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN.

 

Các mẫu hồ sơ xin xem file kèm theo./.

File 1

File 2

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết