Chuyên ngành Đào tạo
[14/3/2016]

Thông báo chi tiết của Sở Công thương về đăng ký các đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu Phát triển Công nghiệp công nghệ cao.

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao KH&CN công nghiệp công nghệ cao phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành, đơn vị. Ngày 03/03/2016, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Thông báo số 205/SCT-QLCN về đăng ký các đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu Phát triển Công nghiệp công nghệ cao đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Theo đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân xem xét, lựa chọn đặt hàng đề tài, dự án KH&CN công nghiệp công nghệ cao nhằm đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Thông báo. 

Chi tiết thông báo

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo