Chuyên ngành Đào tạo
[24/5/2016]

Các bạn vui lòng Click các link phía đưới để xem kết quả:

1. KQ chứng chỉ B Anh văn:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7C0530CFC4B5C58E!9973&authkey=!AH0YHTXOACB0YsQ&ithint=file%2cxlsx


2. KQ chứng chỉ A Tin học:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7C0530CFC4B5C58E!9972&authkey=!AF0INNm0pJ4yVC0&ithint=file%2cxlsx

ThS. Danh Tính

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết