Chuyên ngành Đào tạo
[25/5/2016]

Các bạn vui lòng Click các link phía đưới để xem kết quả:1. KQ Đại học Xét nghiệm Y học:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7C0530CFC4B5C58E!9970&authkey=!AGTyhzTqzlVkBVo&ithint=file%2cpdf


2. KQ Đại học Y tế Công cộng:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7C0530CFC4B5C58E!9971&authkey=!AEbEJuCl3UNJxrA&ithint=file%2cpdf

 

----------------------------------------------------

Các thí sinh cần phúc khảo xem thông báo tại đây:

https://onedrive.live.com/redir?resid=7C0530CFC4B5C58E!9977&authkey=!AJysV9ti1Zr2_Mw&ithint=file%2cpdf

ThS. Danh Tính

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo