Chuyên ngành Đào tạo
[8/6/2016]

Trường Đại học Kiên Giang thông báo mở lớp tập huấn “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu”

Trường Đại học Kiên Giang thông báo mở lớp tập huấn “Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu”

Giới thiệu các mô hình nghiên cứu khoa học, và đồng thời trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về mô hình phổ biến trong phân tích dữ liệu, và kĩ năng ngôn ngữ R đế thực hiện những mô hình phân tích. Sau khi hoàn thành khóa học, chúng tôi kì vọng học viên sẽ có khả năng:

 

    Học cách tạo dữ liệu, biên tập dữ liệu dùng phần mềm R;

    Dùng các hàm R để thực hiện những phân tích mô tả bằng biểu đồ;

    Hiêu về ý nghĩa của giả thuyết khoa học, kiểm định thống kê (test of significance), và diễn giả trị số P;

    Hiểu lí thuyết đằng sau so sánh giữa hai nhóm và nhiều hơn hai nhóm (như t-test, chi-squared test, binomial test) và dùna R để thực hiện kiểm định;

    Hiểu lí thuyết tương quan, và các mô hình phân tích tương quan, hồi qui tuyển tính; dùng R ước tính tham số của mô hình; và diễn giải V nghĩa của các tham số;

    Hiêu những lí thuyết cơ bản đăng sau thí nghiệm, và dùnơ hàm R đê ước tính cỡ mẫu.

•    Các nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu có nhu cầu phân tích dừ liệu.

 

    Các giảng viên, nhà khoa học trong các lĩnh vực như môi trường học, nông nghiệp, khoa học xã hội, v.v. muốn học thêm kĩ năng phân tích dữ liệu;

    Bác sĩ và nhân viên y tế tham eia nshiên cứu;

•    Sinh viên sau đại học.

Xem chi tiết tại đây

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo