Chuyên ngành Đào tạo
[16/3/2017]

BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG

***

Số: 257 -KH/TĐTN-BTG

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Rạch Giá, ngày  15  tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong cán bộ Đoàn,

đoàn viên thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2017.

-------

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2017, cụ thể như sau:

 I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

- Giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thể vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Yêu cầu

- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, có sự chỉ đạo chặt chẽ về mặt nội dung và hình thức; tạo thành các hoạt động thi đua sôi nổi để thực sự có chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đoàn.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hội thi tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên dự thi.

 II/ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi

- 100% cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh,

- Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

2. Thời gian tổ chức

- Phát động cuộc thi: Ngày 22/3/2017.

- Kết thúc cuộc thi: Ngày 22/6/2017

- Công bố và trao giải thưởng: Dự kiến Tháng 7 (tại Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017).

III/ HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

1. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên website Tỉnh đoàn tại địa chỉ tinhdoankiengiang.org.vn trong chuyên mục thi trực tuyến.

- Thí sinh tham gia đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ để tham gia hội thi.

- Người tham gia dự thi trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm (có sẵn các phương án để chọn lựa 01 phương án đúng) và 01 câu hỏi phụ dự đoán về số lượt người tham gia dự thi.

- Ban Tổ chức sẽ chọn những người trả lời đúng 15 câu hỏi và có dự đoán số lượt người tham gia dự thi gần đúng hoặc đúng so với số liệu thống kê của Ban Tổ chức để cơ cấu giải thưởng cho cá nhân. (Ví dụ: Số liệu thống kê số lượt người tham gia dự thi của Ban Tổ chức là 20.000 lượt thì câu trả lời dự đoán của người dự thi phải gần đúng hoặc đúng 20.000 lượt, không chọn những đáp án dự đoán cao hơn 20.000 lượt). Nếu như có từ 02 người dự thi trở lên đều trả lời đúng 15 câu hỏi và có cùng số dự đoán như nhau thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian tham gia dự thi của từng người (thời gian đăng ký dự thi sớm nhất) để quyết định giải.

 * Lưu ý: Người dự thi phải đăng ký các thông tin của mình trước khi vào thi chính thức (gồm Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, Điện thoại, Email, Địa chỉ, Mã bảo vệ). Trường hợp chưa có Chứng minh nhân dân thì có thể cung cấp số Chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ.

- Không giới hạn số lần thi của người dự thi (mỗi người dự thi có thể đăng ký tham gia thi nhiều lần).

3. Nội dung thi

- 6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của đoàn viên thanh niên.

* Tài liệu tham khảo

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên  ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) (tái bản có sửa đổi bổ sung), NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2009.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường trường đại học, cao đẳng), NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình chính trị (Dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông), NXB Giáo dục Hà Nội 2006.

- Ban Tuyên giáo Trung ương: Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở, NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011.

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Hỏi – Đáp 6 Bài học lý luận chính trị, NXB. Thanh niên, Hà Nội 2011.

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Bài giảng lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên. NXB. Thanh niên, Hà Nội 2013.

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tài liệu hỏi – đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. NXB Thanh niên, 2016.

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

 

IV/ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải cá nhân

- Ban Tổ chức sẽ trao 07 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải gồm Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn và tiền thưởng kèm theo:

+ 01 giải nhất: 1.200.000 đồng

+ 01 giải nhì: 1.000.000 đồng

+ 02 giải ba: 800.000 đồng

+ 03 giải khuyến khích: 500.000 đồng

2. Giải tập thể

- Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải tập thể cho những đơn vị có số lượt người tham gia dự thi nhiều nhất gồm Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và tiền thưởng kèm theo:

+ 01 giải nhất:               : 1.500.000 đồng

+ 01 giải nhì:                 : 1.200.000 đồng

+ 01 giải ba                   : 1.000.000 đồng

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực Hội thi chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các đơn vị. Tham mưu việc thành lập Ban Tổ chức, xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án trắc nghiệm, công bố kết quả trên website Tỉnh đoàn. Phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang tuyên truyền, giới thiệu về cuộc thi để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi.

- Giao Ban Biên tập website phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh thiết kế phần mềm thi trực tuyến trên website, chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật có liên quan; đăng tải kế hoạch, câu hỏi, kết quả, tuyên truyền hội thi lên website Tỉnh đoàn.

- Kết quả tham gia Hội thi là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với các đơn vị.

2. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

- Xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ sở Đoàn và phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của địa phương, đơn vị tích cực tham gia Hội thi.

- Cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn các nội dung của Hội thi trên các website, mạng xã hội của đơn vị, Đài phát thanh địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện ở đơn vị mình để tham gia Hội thi đạt kết quả tốt.

*Thông tin chi tiết về Hội thi, các đơn vị vui lòng liên hệ đồng chí
Đỗ Thị Xuân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn. Điện thoại: 0773.876.902, Di động: 0903.047.048.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2017, đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;

- Ban Dân vận TU, Ban Tuyên giáo TU;

- 26 đơn vị trực thuộc;

- Website Tỉnh Doàn ;

- Lưu VP, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 (Đã ký)

 


 

 

 Lê Trung Hồ

 

Trần Tuấn Anh

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo