Chuyên ngành Đào tạo
[12/4/2017]

 

Thông báo về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 


Để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và từng bước nâng cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Ngày 31/3/2017, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Đối tượng kiểm tra theo Kế hoạch đề ra là: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai các văn bản trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, bảo đảm cấp dưới phục tùng cấp trên.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Việc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thực thi công vụ, tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chấp hành thời giờ làm việc, văn hóa công sở; không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công tại đơn vị. Thái độ ứng xử, phục vụ đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối họp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan đến nội dung kiểm tra để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra. Thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra từ tháng 4 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017. Hình thức tiến hành kiểm tra 03 cuộc, sau mỗi cuộc kiểm tra đột xuất Tổ kiểm tra báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh, uốn nắn giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo