Chuyên ngành Đào tạo
[11/9/2017]
THÔNG BÁO
Về việc công bố dự thảo kết quả rèn luyện năm học 2016 - 2017

Căn cứ Quy chế đánh giá rèn luyện ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-CĐYT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc ban hành bản đánh giá kết quả điểm rèn luyện của HSSV.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa, lớp dự thảo kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Kết quả rèn luyện khối các tốt nghiệp năm 2017: Tải về tại đây

2. Kết quả rèn luyện các lớp Cao đẳng, trung cấp (năm 2, 3): 

- Học kỳ 1: Tải về tại đây

- Học kỳ 2: Tải về tại đây

Đề nghị các Ông (Bà) trưởng các khoa đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp công bố công khai đến HSSV được biết.

HSSV có thắc mắc, hay chưa rõ về điểm rèn luyện của mình có thể gửi đề nghị (theo tập thể) về phòng Công tác HSSV để được giải quyết.

Trong thời gian 30 ngày, nếu không có thắc mắc khiếu nại, kết quả điểm rèn luyện sẽ được Phòng Công tác HSSV làm cơ sở tham mưu trình Hội đồng trường

                                                        TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

                                                                            (Đã ký)

                                                              Ths. Nguyễn Ngọc Bích

                                                        

Cn. Trần Ngọc Hân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo