Chuyên ngành Đào tạo
[8/12/2017]

THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2018

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang  thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn, thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng lương trước thời hạn được quy định tại Quyết định số 466/QĐ-CĐYT ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Viên chức và người lao động tự xác định và đề xuất nếu xét thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn thì làm đơn và kê khai thành tích nộp về cho đơn vị xem xét.

3. Trưởng đơn vị lập danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động có đủ điều kiện.

4. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 18/12/2017 để trình Hội đồng lương Nhà trường xem xét. Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị và kê khai thành tích của cá nhân, biên bản họp tại đơn vị, danh sách đề nghị.

Hội đồng xét lương không xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp sau:

a) Công chức, viên chức và người lao động không có hồ sơ đề nghị hoặc chưa được đơn vị họp, xem xét và đề nghị.

b) Công chức, viên chức và người lao động bị kỷ luật do vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa,  Ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc phổ biến đến viên chức, người lao động trong đơn vị mình để biết và thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Thái Viết Tặng

 

Đơn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tải tại đây !        

Mẫu danh sách đề nghị tăng lương trước thời hạn tải tại đây !    

Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn tải  tại đây !     

Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo