Chuyên ngành Đào tạo
[8/12/2017]

LỊCH

Tổ chức họp đánh giá công chức, viên chức năm 2017

----------

 

 

STT

Đơn vị

Ngày họp

Thành phần tham dự

Ghi chú

1       

Phòng Tài chính – Kế toán

09H, 11/12/2017

Ths. Cao Minh Tuấn

Ths. Lê Hoàng Duy

 

2       

Phòng Công tác HSSV

10H, 11/12/2017

BSCKII. Phan Văn Đoàn

Ths. Nguyễn Văn Hăng

 

3       

Phòng Quản lý KHCN

09H, 12/12/2017

BSCKII. Phan Văn Đoàn

Ths. Lê Hoàng Duy

 

4       

Khoa Điều dưỡng

16H, 12/12/2017

BSCKII. Phan Văn Đoàn

Ths. Nguyễn Văn Hăng

 

5       

Khoa Y

15H, 13/12/2017

BSCKII. Phan Văn Đoàn

Ths. Nguyễn Văn Hăng

 

6       

Phòng Hành chính –Quản trị

09H, 14/12/2017

Ths. Cao Minh Tuấn

Ths. Lê Hoàng Duy

 

7       

Khoa Dược

15H, 14/12/2017

Ths. Cao Minh Tuấn

Ths. Lê Hoàng Duy

 

8       

Phòng Tổ chức cán bộ

09H, 15/12/2017

Ths. Cao Minh Tuấn

 

9       

Phòng Đào tạo

15H, 15/12/2017

BSCKII. Thái Viết Tặng

Ths. Nguyễn Văn Hăng

 

 

 

Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo