Chuyên ngành Đào tạo
[6/3/2018]


 BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ Y TẾ

                       ***                                         Rạch Giá, ngày 28 tháng 02 năm 2018

            Số:  07 -KH/ĐTN                                      

 

KẾ HOẠCH

Tháng Thanh niên năm 2018.

----------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm 2018; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển nhà trường; căn cứ vào Kế hoạch số 18 -KH/TĐTN-CNĐT ban hành ngày 26/02/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Kiên Giang về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018; Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018 chào mừng 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) với những nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống của tuổi trẻ nhà trường chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp; chăm lo, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.

2. Yêu cầu

Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 triển khai đồng bộ, có trọng tâm, hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tập trung các hoạt động tại cơ sở.

II/ NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, về mục đích, ý nghĩa, nội dung Tháng Thanh niên, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên truyền về khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em.

2. Triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo

- Triển khai trong đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn

- Vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hệ tri thức Việt số hóa để phát triển các công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai thác dữ liệu, quản lý tri thức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tương tác xã hội... từng bước hướng thế hệ trẻ sử dụng các sản phẩm trên môi trường mạng do Việt Nam phát triển.

3. Tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

- Đoàn trường tổ chức 1 đợt về nguồn phối hợp thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; tuyền truyền giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

4. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh

- Phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo sai quy định

- Tổ chức 04 ngày Chủ nhật xanh (vào các ngày 11/3, 18/3, 25/3 và 01/4) với các phần việc như vệ sinh môi trường, làm cỏ vườn thuốc nam, trồng mới cây xanh...

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ Đoàn các cấp về khởi nghiệp

- Đoàn trường tham gia hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: hỗ trợ thanh niên ứng dụng phần mềm phát triển thị trường; hỗ trợ thanh niên sử dụng mạng xã hội liên kết.

- Triển khai Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên" lần thứ hai và Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên" lần thứ nhất. Cử đoàn viên tham gia các lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên.

6. Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân

Đội hình tình nguyện "Đom đóm xanh" tổ chức ít nhất 1 hoạt động thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, neo đơn địa bàn Thành Phố Rạch Giá

7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu; đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức Ngày đoàn viên 2018; tập trung công tác phát triển đoàn viên mới; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ở cơ sở.

8. Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên

Đoàn trường phối hợp với Phòng tuyển sinh tập trung triển khai tư vấn tuyển sinh cung cấp thông tin ngành nghề cho đối tượng học sinh phổ thông tại các huyện An Minh, Giồng Riềng, Hà Tiên.

III/ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Đoàn trường và 100% Chi đoàn tổ chức tuyên truyền về Tháng Thanh niên, tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Mỗi Chi Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên.

3. Đoàn trường triển khai Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động; tổ chức ngày hội tuổi trẻ sáng tạo hoặc diễn đàn sáng tạo trẻ; tham gia các cuộc thi do tỉnh tổ chức.

4. Đoàn trường tổ chức ngày Đoàn viên vào ngày 22/3.

5. Đoàn trường tổ chức 04 ngày Chủ nhật xanh trong Tháng Thanh niên (vào các ngày 11/3, 18/3, 25/3 và 01/4).

6. Tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên.

7. Phát triển mới ít nhất 01 Câu lạc bộ sở thích trong đoàn viên thanh niên.

8. Tổ chức 01 lớp Cảm tình đoàn cho thanh niên ưu tú. Phát triển ít nhất 80% số lượng thanh niên toàn trường.

9. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 100% cán bộ Đoàn cơ sở.

* Các hoạt động trọng tâm:

- Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Tổ chức ngày Đoàn viên vào ngày 22/3.

- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu; đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên vào ngày 26/3

- Tổ chức triển khai Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung Ương Đoàn phát động.

IV/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Đoàn trường tổ chức khởi động Tháng Thanh niên vào ngày 07/3/2018 (thứ tư) tại Sân cờ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

- Tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên dự kiến vào ngày 7/4/2018

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn trường:

- Tham mưu Đảng ủy, xin ý kiến, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên đạt hiệu quả.

- Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018.

- Phối hợp tổ chức Lễ phát động, tổng kết Tháng Thanh niên 2018.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo BTV tỉnh Đoàn theo quy định.

2. Các Chi đoàn:

- Tích cực triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên 2018 trong ĐVTN.

- Chọn cử lực lượng đoàn viên tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2018.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên trong Tháng Thanh niên 2018.

- Tham gia tốt Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung Ương Đoàn phát động.

Trên đây là Kế hoạch Tháng Thanh niên 2018. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn trong toàn trường tích cực triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Nơi nhận:                                                                              BÍ THƯ

- Ban TNCNĐT&LLVT TĐ;

- Đảng ủy trường;

- BCH Đoàn trường                                                                   (Đã ký)

- Các CĐ;

- Website;

- Lưu VP.

                                                                                            Lê Hoàng Duy

 

Trần Tuấn Anh

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo