Chuyên ngành Đào tạo
[14/3/2018]
Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang. Sở KH&CN đã ban hành Công văn số 55/SKHCN-KHCS ngày 30/01/2018 về việc thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án (ĐTDA) cấp cơ sở năm 2019. Văn bản được gởi đến các cơ quan trong tỉnh như: UBND các huyện/thị/thành cùng phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng; Trường Chính trị, Trường Đại học Kiên Giang, các Trường Cao đẳng, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh… và thời gian nhận đề xuất, đặt hàng đề tài cấp cơ sở năm 2019 đến hết ngày 05/4/2018.

Kèm theo Công văn thông báo Sở KH&CN là biểu mẫu giúp các cá nhân và đơn vị, địa phương thuận tiện trong việc trình bày nội dung ý tưởng, đề xuất ĐTDA đảm bảo nội dung theo yêu cầu. Nội dung đề xuất cần tập các vấn đề cấp thiết, các ứng dụng tiến bộ KH&CN, các sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến có khả năng áp dụng và nhân rộng tại đơn vị và địa phương, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Từ đó nhằm đẩy mạnh phong trào tham gia nghiên cứu khoa học của tất cả các cá nhân, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mỗi đề xuất được trình bày theo biểu mẫu riêng và được tổng hợp gởi về Sở KH&CN, sau trình Hội đồng họp xác định danh mục triển khai thực hiện trong năm 2019. Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết