Chuyên ngành Đào tạo
[3/4/2018]

THÔNG BÁO

Về việc thống kê tình hình Đoàn viên, thanh niên năm 2018

 

Kính gửi: Ban Chấp hành các Chi đoàn trực thuộc

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Kiên Giang về yêu cầu báo cáo thông kế số lượng đoàn viên thanh niên khối trường học năm 2018. Nhằm giúp Ban Thường vụ Đoàn trường nắm tình hình số lượng Đoàn viên, thanh niên tại các chi đoàn trực thuộc trong toàn trường (tình đến cuối tháng 3/2018). Ban Tổ chức Đoàn trường gửi thông báo này đề nghị các chi đoàn trực thuộc báo cáo theo mẫu đính kèm hạn chót đến hết ngày 5/4/2018. (Các chi đoàn tải File báo cáo tại đây)

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn tập trung thống kê chính xác báo cáo khẩn trương về Đoàn trường theo địa chỉ mail: Tuananhkgmc@gmail.com

  TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                  PHÓ BÍ THƯ                                    

(Đã ký)

Trần Ngọc Hân

Cn. Trần Ngọc Hân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo