Chuyên ngành Đào tạo
[18/5/2018]

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động - sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật thông báo thể lệ " Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VII (2018 -2019).

Thông báo về hội thi

Thể lệ hội thi

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết