Chuyên ngành Đào tạo
[1/10/2018]

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018 -2019

- Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

- Căn cứ vào quy chế hoạt động  và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang mục nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện Công văn số 288/SKHCN-KH ngày 11/09/2012 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn triển khai đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở thực hiện tại các trường cao đẳng và các bệnh viện tỉnh Kiên Giang năm 2012;

Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường dự kiến kế hoạch thực hiện đề tài Khoa học trường năm học 2018 -2019 :

Download kế hoạch tại đây

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết