Chuyên ngành Đào tạo
[21/11/2018]


THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách học sinh, sinh viên

được nhận học bổng khuyến khích học tập, năm học 2017 – 2018

---------------

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng (ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng khen thưởng – kỷ luật học sinh, sinh viên ngày 07/11/2018;

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo kết quả và danh sách HSSV được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng (có danh sách kèm theo):

- Sinh viên chính quy (Đào tạo theo quy chế tín chỉ QC 43/BGDĐT và Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH) điều kiện xét: 51 SV

              + Điểm TBC học tập từ 2.80 trở lên (Không có môn thi lại, hoặc không có môn đạt điểm D cần cải thiện, điểm thi không bị điểm D)

              + Điểm rèn luyện từ 70 trở lên

              + Không vi phạm kỷ luật

- Học sinh trung cấp chính quy (Đào tạo theo QC 22/BGDĐT) điều kiện xét: 20 HS

              + Điểm TBC học tập đạt từ 7.5 trở lên ( Không có môn thi lại lần 2)

              + Điểm rèn luyện từ 70 trở lên

              + Không vi phạm kỷ luật

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong thời gian từ ngày 09/11 đến 19/11/2018 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật), học sinh, sinh viên khiếu nại kết quả học bổng năm học 2017 – 2018 nộp đơn khiếu nại về Phòng Công tác HSSV trong giờ hành chính. Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp nộp đơn sau thời hạn nêu trên.

Trên đây là thông báo về kết quả và danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 – 2018, đề nghị Ban cán sự các Lớp triển khai thông tin đến sinh viên. Mọi thắc mắc HSSV vui lòng liên hệ Phòng Công tác HSSV (chuyên viên phụ trách Trần Ngọc Hân – email: hantran89@gmail.com) để được giải quyết./. 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thái Viết Tặng


Danh sách đạt học bổng Khối Cao đẳng: Xem và tải tại đây

Danh sách đạt học bổng Khối Trung cấp : Xem và tải tại đây

Thông báo công bố kết quả và danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập, năm học 2017 – 2018: Xem và tải tại đây

Cn. Trần Ngọc Hân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo