Chuyên ngành Đào tạo
[22/1/2019]

Hướng dẫn sinh viên cách đăng nhập thi thử bộ đề thi trắc nhiệm kiến thức tin học cơ bản của trường Đại học Cần thơ. Hướng dẫn nhằm trang bị kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên trong quá trình thi chứng chỉ tin học cơ bản của trường Đại học Cần thơ tổ chức.

Bước 1: Mở trình duyệt web nhập vào địa chỉ "https//elcit.ctu.edu.vn/sathachcntt/". Sau đó nhấp chuộc vào mục số 2.

 

 

 

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu (tra cứu ở bảng dưới)

 

Bước 3: Nhấp chuộc vào ĐỀ THI

 

Bước 4: Chọn vùng khoanh đỏ như hình

 

Bước 5: Nhập vào 21211112 và nhấp nút tiếp tục.

 

Bước 6: Vào màng hình thi trắc nghiệm

 

BẢNG DANH SÁCH TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU

 

https://elcit.ctu.edu.vn/sathachcntt/

 

password mở đề thi: 21211112

 

username

password

Ghi chú

thithukg01

thithukg01Kj!

 

thithukg02

thithukg02Kj!


thithukg03

thithukg03Kj!


thithukg04

thithukg04Kj!


thithukg05

thithukg05Kj!

 

thithukg06

thithukg06Kj!


thithukg07

thithukg07Kj!


thithukg08

thithukg08Kj!


thithukg09

thithukg09Kj!


thithukg10

thithukg10Kj!


thithukg11

thithukg11Kj!


thithukg12

thithukg12Kj!


thithukg13

thithukg13Kj!


thithukg14

thithukg14Kj!


thithukg15

thithukg15Kj!


thithukg16

thithukg16Kj!


thithukg17

thithukg17Kj!


thithukg18

thithukg18Kj!


thithukg19

thithukg19Kj!


thithukg20

thithukg20Kj!


thithukg21

thithukg21Kj!

 

thithukg22

thithukg22Kj!


thithukg23

thithukg23Kj!


thithukg24

thithukg24Kj!


thithukg25

thithukg25Kj!


thithukg26

thithukg26Kj!


thithukg27

thithukg27Kj!


thithukg28

thithukg28Kj!


thithukg29

thithukg29Kj!

 

thithukg30

thithukg30Kj!


thithukg31

thithukg31Kj!


thithukg32

thithukg32Kj!


thithukg33

thithukg33Kj!


thithukg34

thithukg34Kj!


thithukg35

thithukg35Kj!


thithukg36

thithukg36Kj!


thithukg37

thithukg37Kj!


thithukg38

thithukg38Kj!


thithukg39

thithukg39Kj!


thithukg40

thithukg40Kj!


thithukg41

thithukg41Kj!

 

thithukg42

thithukg42Kj!

 

thithukg43

thithukg43Kj!

 

thithukg44

thithukg44Kj!

 

thithukg45

thithukg45Kj!

 

thithukg46

thithukg46Kj!

 

thithukg47

thithukg47Kj!

 

thithukg48

thithukg48Kj!

 

thithukg49

thithukg49Kj!

 

thithukg50

thithukg50Kj!

 

thithukg51

thithukg51Kj!

 

thithukg52

thithukg52Kj!

 

thithukg53

thithukg53Kj!

 

thithukg54

thithukg54Kj!

 

thithukg55

thithukg55Kj!

 

thithukg56

thithukg56Kj!

 

thithukg57

thithukg57Kj!

 

thithukg58

thithukg58Kj!

 

thithukg59

thithukg59Kj!

 

thithukg60

thithukg60Kj!

 

 

Video hướng dẫn: Xem

 

ThS. Đỗ Thanh Tùng

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết