Chuyên ngành Đào tạo
[18/6/2019]

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/QĐ-CĐYT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

 

         Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

        Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

       Căn cứ Quyết định số 2918/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang;

Căn cứ yêu cầu công tác của đơn vị,

Xem chi tiết quyết định tại đây

 

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết