Chuyên ngành Đào tạo
[18/6/2019]

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 133/TB-CĐYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

 

Về việc kiểm tra dữ liệu, báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học năm học 2018 -2019

 

 

    - Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

     - Căn cứ vào quy chế hoạt động  và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang mục nghiên cứu khoa học;

    - Thực hiện Kế hoạch số 241/KH_CDYT ngày 12/09/2018 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về Kế hoạch thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở thực hiện tại các trường năm học 2018 - 2019;

Xem chi tiết thông báo tại đây

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết