Chuyên ngành Đào tạo
[1/10/2019]

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐ Y TẾ KG Kiên Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2019

                      *

                Số: 57-KH/ĐUCS

KẾ HOẠCH

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

 

      Thực hiện Hướng dẫn 01-HD/BTCĐUK 05-8-2019 về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022 và Công văn số 521-CV/ĐUK, ngày 05-9-2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh hướng dẫn quy trình nhân sự, thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang sẽ tiến hành đại hội 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường vào thời gian như sau:

1. Ngày 17-10-2019 (Từ 13h30 đến 17h), Đại hội chi bộ 3

2. Ngày 18-10-2019 (Từ 7h30 đến 11h), Đại hội chi bộ 2

3. Ngày 18-10-2019 (Từ 13h30 đến 17h), Đại hội chi bộ 1./.

 

Nơi nhận:                                                                T/M ĐẢNG ỦY

- BTCĐUK.                                                                      BÍ THƯ

- Lưu.

                                                                            THÁI VIẾT TẶNG (đã ký)   

ThS. Huỳnh Trí Thức

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết