Chuyên ngành Đào tạo
[10/10/2019]

Dàn Bài Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân

 

DÀN BÀI KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

 

PHẦN I: THU THẬP DỮ LIỆU

1. HÀNH CHÁNH:

- Họ và tên bệnh nhân: ……………………………………Giới tính: ...........

- Tuổi:........................................................................................................

- Dân tộc: ..................................................................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Địa chỉ: ...................................................................................................

2. QUẢN LÍ NGƯỜI BỆNH:

- Ngày, giờ nhập viện: ................................................................................

- Khoa vào: ................................................................................................

- Lí do vào viện: ........................................................................................

3. BỆNH SỬ:.............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

4. TIỀN SỬ BỆNH:

- Bản thân:..................................................................................................

- Gia đình:..................................................................................................

5. TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH LÚC NHẬP VIỆN:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

6. CHẨN ĐOÁN:

- Chẩn đoán sơ bộ:......................................................................................

- Chẩn đoán xác định: ................................................................................

7. HƯỚNG ĐIỀU TRỊ và YÊU CẦU CHĂM SÓC:

- Hướng điều trị:.........................................................................................

..................................................................................................................

- Yêu cầu chăm sóc:....................................................................................

..................................................................................................................

8. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH BỆNH (trước khi lập kế hoạch chăm sóc):

..................................................................................................................

..................................................................................................................  

9. TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH LÚC LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC (giờ, ngày, nằm viện ngày thứ mấy?):..................................................................................

 

Mạch:

Nhiệt độ:

Huyết áp:

Nhịp thở:

Cân nặng:

Chiều cao:

 

- Toàn thân: ...............................................................................................

- Các cơ quan khác

o   Tuần hoàn:  ................................................................................  

o   Hô hấp: ......................................................................................

o   Tiêu hóa: ....................................................................................

o   Thần kinh:  .................................................................................

o   Thận – Tiết niệu – Sinh dục: .......................................................

o   Cơ – Xương – Khớp: ..................................................................

o   Tai – Mũi – Họng: ......................................................................

o   Răng – Hàm – Mặt:.....................................................................

o   Mắt: ...........................................................................................

o   Nội tiết và các bệnh lí khác: ........................................................

10. PHÂN CẤP CHĂM SÓC:...................................................................

 

PHẦN II : SO SÁNH THỰC TẾ VÀ LÍ THUYẾT

1.     SINH LÍ BỆNH:..............................................................................

.........................................................................................................

2.     TRIỆU CHỨNG HỌC:

 

Triệu chứng học

Thực tế lâm sàng

Nhận xét

 

 

 

 

* CẬN LÂM SÀNG

 

Tên cận lâm sàng

Trị số bình thường

Kết quả thực tế

Nhận xét

 

 

 

 

 

 

PHẦN III : ĐIỀU DƯỠNG THUỐC

 

Tên thuốc ,        liều dùng, đường dùng

Tác dụng chính

Tác dụng phụ

Điều dưỡng thuốc

 

 

 

 

 

PHẦN IV : CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

PHẦN V : CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

PHẦN VI : KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

 

Vấn đề của bệnh nhân

Mục tiêu chăm sóc

Kế hoạch chăm sóc

Lí do

Đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN VII: GIÁO DỤC SỨC KHỎE

-         Tiên lượng:...........................................................................................

-         Tại viện:...............................................................................................

-         Ra viện:................................................................................................

 

BS. Nguyễn Sơn cao

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết