Chuyên ngành Đào tạo
[10/10/2019]

Hoạt Động Khoa Điều Dưỡng

 

THÔNG  TIN HOẠT ĐỘNG KHOA  ĐIỀU DƯỠNG

Tổ chức đánh giá thực tập lâm sàng

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng khóa 2016

Căn cứ vào kế hoạch thực tập bệnh viện đa khoa Kiên Giang của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng khóa 2016.

Viện Phát triển nguồn lưc -  Trường Đại  học Trà Vinh lập kế hoạch tổ chức thi kết thúc thực tập bệnh viện đợt 2 các học phần:

Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực;

 Chăm sóc sức khỏe người bệnh lao;

 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, khoa Điều Dưỡng phối hợp khoa Y trường Đại  học Trà Vinh  thực hiện

LỚP: DE16DD476: 73 sinh viên, DE16DD4761:43 sinh viên

1. Thời gian : 2 ngày 05, 06/ 10/  2019

- Buổi sáng: bắt đầu từ 6h 30

- Buổi chiều: bắt đầu từ  12h 30

2. Địa điểm: Phòng thực hành khoa Điều Dưỡng

3. Hình thức thi: 04 trạm thi/ 1 sinh viên/ 01 phòng  mỗi tạm 8- 10 phút

4. Nhân lực: 11 giảng viên

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP LÂM SÀNG

LỚP: DE16DD476, DE16DD4761

Ngày 05, 06 tháng 10 năm 2019

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chấm Thi

Ngày

05/10/19

Ngày

06/10/19

Ghi chú

1.                   

Thái Viết Tặng

CĐYT KG

 

x

x

Trưởng điểm

2.                   

Nguyễn Thị Huyền

//

 

x

x

Giám sát

3.                   

Hà Hải Vân

ĐHTV

 

x

x

Thư ký

4.                   

Tiêu Cẩm Anh

ĐHTV

x

x

x

 

5.                   

Đặng Thị Thùy Mỹ

ĐHTV

x

x

x

 

6.                   

Vũ Thị Đào

ĐHTV

x

x

x

 

7.                   

Nguyễn Thị Cẩm Phượng

CĐYT KG

x

x

x

 

8.                   

La Đức Phương

//

x

x

x

 

9.                   

Bùi Thị Thu Vân

//

x

x

x

 

10.              

Huỳnh Văn Út

//

x

x

x

 

11.              

Ngô Hồng Thủy

//

x

x

x

 

BS. Nguyễn Sơn cao

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết