Chuyên ngành Đào tạo
[19/5/2012]

- Trình độ đào tạo: Trung cấp.
- Nhóm ngành đào tạo: Khoa học sức khỏe.
- Ngành đào tạo: Y Sỹ Y học cổ truyền
- Chức danh khi tốt nghiệp: Y sĩ định hướng chuyên khoa Y học Cổ truyền.
- Thời gian đào tạo: 6 tháng.
- Hình thức đào tạo:tập trung.
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa.
- Cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: tại các cơ sở y tế tỉnh, huyện, xã.
- Khả năng học tập nâng cao trình độ: học liên thông lên Bác sỹ.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1-Mục tiêu tổng quát
        Đào tạo Y sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về Y học cổ truyền bậc trung học, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ..
2- Mục tiêu cụ thể
2.1- Về Thái độ:
   -  Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
   -  Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
   -  Khiêm tốn học tập vươn lên.
2.2- Về kiến thức: Trình bày và áp dụng được:
   - Những quy luật cơ bản về Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
   - Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
   - Áp dụng những nguyên tắc chữa bệnh theo Y học cổ truyền.
   - Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.
2.3-Về kỹ năng:
   -  Thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.
   -  Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức, đào tạo cán bộ  và nhân viên y tế.
   -  Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
   -  Biện pháp cơ bản để thực hiện công tác thừa kế đông dược
   -  Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
   -  Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
   -  Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu,nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết