Chuyên ngành Đào tạo
[15/12/2021]

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, phòng Đào tạo thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

 

1. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp:

- Họp Hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp: ngày 10/12/2021.

- Thông báo kết quả xét công nhận Tốt nghiệp: 8 giờ ngày 16/12/2021.

- Cấp Bảng điểm kết quả học tập: 8 giờ - 10 giờ ngày 24/12/2021.

- Dự kiến cấp phát bằng tốt nghiệp: 22/01/2022.

2. Đối tượng được xét công nhận tốt nghiệp:

- Sinh viên ngành Điều dưỡng Cao đẳng K12 (Khóa 2018-2021); Dược Cao đẳng chính qui K8 (Khóa 2018-2021); Dược CĐTX K4 (Khóa 2019-2021).

- Sinh viên ngành Điều dưỡng Cao đẳng, Dược Cao đẳng từ khóa 2018 trở về trước.

- Học sinh Trung cấp Y 12, Dược K15 (Khóa 2019-2021).

- Học sinh Trung cấp Y, Dược từ khóa 2018 trở về trước.

3. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp:

HSSV được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

- Theo điều 24 của Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 292/QĐ-CĐYT ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang)

a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;

c) Đạt yêu cầu môn học GDTC, GDQP theo quy định;

d) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;

e) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.

- Đáp ứng chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ theo qui định: HSSV được xét trong đợt này đạt khi có một trong hai chứng chỉ Anh văn hoặc chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

4. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo thông báo kết quả họp xét công nhận tốt nghiệp trên bảng thông báo, qua Trang thông tin chung với nhóm lớp HSSV và website Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (cdytkg@kgmc.edu.vn) ngay sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Các HSSV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp liên hệ P. Đào tạo đăng ký học cải thiện kết quả học tập, thi và thi lại để đủ điều kiện được xét tốt nghiệp trong đợt tháng 04/2022.

- Đề nghị các Khoa/Bộ môn liên quan niêm yết thông tin trên bảng thông báo của đơn vị, giáo viên chủ nhiệm các lớp có HSSV được xét tốt nghiệp thông báo kết quả họp xét công nhận tốt nghiệp đến HSSV của lớp.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Đỗ Thanh Tùng

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết