Chuyên ngành Đào tạo
[3/9/2013]

Căn cứ công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh TCCN, Cao đẳng năm 2013 số 244/BB-CĐYT, ngày 20 tháng 08 năm 2013,

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã nhận được danh sách và hồ sơ xét tuyển thẳng năm 2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang gửi về với số lượng  10 hồ sơ xét tuyển thẳng.
Hội đồng tuyển sinh Trường đã tổ chức họp xét duyệt các hồ sơ trên.
Điều kiện xét tuyển:

.....Xem chi tiết tại đây.....

ThS. Danh Tính

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo