Chuyên ngành Đào tạo
[23/9/2013]

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG


            Căn cứ Quyết định 2918/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trên cơ sở trường Trung học Y tế Kiên Giang;
            Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
            Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
            Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:

Xem chi tiết tại đây.

ThS. Danh Tính

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết