Chuyên ngành Đào tạo
[15/11/2014]

  • Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20.
  • Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt  nghiệp năm 2013 có  việc làm theo biểu mẫu 21.
ThS. Danh Tính

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo