Chuyên ngành Đào tạo
[15/11/2014]

  • Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo mẫu biểu 22.
  • Về đội ngũ nhà giáo: Công khai  số lượng  giảng viên cơ hữu  theo trình độ đào tạo của nhà trường theo mẫu biểu 23.
ThS. Danh Tính

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết