Chuyên ngành Đào tạo

 

Thực hiện Thông báo số 150/TB-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho công bố số lượng và cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang;

Thực hiện công văn số 6977/BGDĐT-GDĐH về việc Chính sách đặc thù trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ,

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo xét tuyển các ngành cao đẳng chính quy năm 2012  đối với các thí sinh thuộc diện chính sách như sau:Danh sách gồm các lớp:

Danh sách gồm các lớp: 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGUYỆN VỌNG 3, NĂM 2012


Thực hiện Thông báo số 150/TB-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho công bố số lượng và cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang,

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh các ngành cao đẳng chính quy nguyện vọng 2, năm 2012 như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm 2012;

Căn cứ vào Kết quả thi Đại học, Cao đẳng khối B năm 2012 của thí sinh;

Căn cứ vào thực tế trúng tuyển của sinh viên học sinh năm học 2012-2013,

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

THÔNG BÁO:

Do không có địa chỉ và điện thoại liên lạc nên Truờng Cao đẳng Y tế Kiên Giang đề nghị các thí sinh trúng tuyển sau đây chủ động liên lạc với Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đê làm thủ tục nhập học.

1. Thí sinh: Trương Ngọc Nguyệt, ngày sinh: 01/05/1994, Số báo danh: SPDB.02467 (Click vào đây để xem giấy báo nhập học chi tiết)

1. CÁC LỚP CAO ĐẲNG GỒM: Dược sĩ cao đẳng khóa 2, Hộ sinh cao đẳng khóa 2, và Điều dưỡng cao đẳng khóa 6

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm 2012;

Căn cứ vào Kết quả thi Đại học, Cao đẳng khối B năm 2012 của thí sinh;

Căn cứ vào thực tế trúng tuyển của sinh viên học sinh năm học 2012-2013,

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

THÔNG BÁO:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo