Chuyên ngành Đào tạo

 Năm học 2012 - 2013, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể Cán bộ Giảng viên, Nhân viên và Học sinh - Sinh viên tham gia.
Dưới đây là danh sách các đề tài đã đăng ký báo cáo trong năm học 2012 - 2013 (kinh phí tại cơ sở)


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết