Chuyên ngành Đào tạo

 

Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

 

Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”


 

 

Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng


 

Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2017

 


 

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2017

 

04 Sinh viên được kết nạp Đảng tại Chi bộ 3


 

Đại hội chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo