Chuyên ngành Đào tạo

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG CAO ĐẲNG

Để sinh viên thuận tiện trong quá trình đăng ký vào trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm học 2021, phòng đào tạo cung cấp mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp.

MẪU BÁO CÁO THỰC TỐT NGHIỆP

Mẫu Sổ thực tập, Sổ theo dõi lịch trực, Quy trình điều dưỡng

 

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG DƯỢC K3ABC

 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẾ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG DƯỢC K3ABC

BIỂU MẪU DANH MỤC THUỐC VÀ PHÂN TÍCH TOA THUỐC CAO ĐẲNG DƯỢC k3ABC 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết