Chuyên ngành Đào tạo

Để thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH trong đơn vị trường, Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cung cấp các mẫu NCKH cấp cơ sở ( Click chuột vào Link dưới để download)

Mẫu thực hiện danh mục (dành cho đề tài được cấp kinh phí NCKH)

Mẫu thực hiện đề cương NCKH cấp cơ sở

Mẫu Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp cơ sở


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo