Chuyên ngành Đào tạo

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp định hướng chuyên khoa như sau:

1.     Các ngành đào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Thời gian học

1

Lớp định hướng chuyên khoa Sản nhi

50

6 tháng

2

Lớp định hướng chuyên khoa Răng hàm mặt

50

6 tháng

3

Lớp định hướng chuyên khoa Xét nghiệm

50

6 tháng

4

Lớp định hướng chuyên khoa Y tế dự phòng

50

6 tháng

5

Lớp định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền

50

6 tháng

 

Kết quả tuyển sinh cao đẳng chính qui Nguyện vọng 2 năm 2014 ngành Dược sĩ, Điều dưỡng  cao đẳng như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh cao đẳng chính qui ĐỢT 3  năm 2014 ngành Dược sĩ cao đẳng như sau:

Căn cứ vào Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;


Căn cứ vào Công văn số 4921/BGDĐT-KHTC ngày 11tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014,


Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh bổ sung ngành Dược sĩ và Điều dưỡng Cao đẳng năm 2014 như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm 2014;
Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng tuyển sinh TCCN, Cao đẳng năm 2014 số 247/BB-CĐYT, ngày 06 tháng 9 năm 2014,

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
THÔNG BÁO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh cao đẳng chính qui ĐỢT 2  năm 2014 ngành Dược sĩ cao đẳng như sau:

Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang tuyển sinh Văn bằng 2 chuyên ngành Dược sĩ Y học cổ truyền (DSYHCT).

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm 2014;
Căn cứ vào Kết quả thi Đại học, Cao đẳng khối B năm 2014 của thí sinh;
Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng tuyển sinh TCCN, Cao đẳng năm 2014 số 247/BB-CĐYT, ngày 06 tháng 9 năm 2014,

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
THÔNG BÁO


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo