Chuyên ngành Đào tạo

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Thông báo số 391/TB-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015,
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo xét tuyển cao đẳng nguyện vọng bổ sung đợt 4 hệ chính qui năm 2015 như sau:

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm học 2015- 2016,


Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép công bố theo Thông báo số 391/TB-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015),

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh Dược sĩ cao đẳng liên thông hệ VLVH năm 2015 như sau:

Căn cứ Biên Bản Họp HĐTS TCCN hệ VLVH năm 2015 , họp vào lúc 15 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2015;

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo kết quả xét tuyển TCCN VLVH như sau:(Để các thí sinh trúng tuyển nhập học đúng theo kế hoạch, Trường sẽ không gửi Giấy báo nhập học qua đường Bưu điện  để tránh thất lạc, và mất thời gian, các em sẽ nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh.)

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Thông báo số 391/TB-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015,
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo xét tuyển cao đẳng nguyện vọng bổ sung đợt 3 hệ chính qui năm 2015 như sau:

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Căn cứ vào Thông báo số 391/TB-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015,
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo xét tuyển cao đẳng nguyện vọng bổ sung đợt 1 hệ chính qui năm 2015 như sau:

Căn cứ kế hoạch hợp tác đào tạo giữa trường Trung cấp Âu Việt và trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. Trường Trung cấp Âu Việt thông báo tuyển sinh TCCN ngành Dược sỹ trung cấp,Y sỹ như sau:Căn cứ Biên Bản Họp HĐTS TCCN chính qui năm 2015 LẦN 2, họp vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2015;

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo kết quả xét tuyển TCCN chính qui ĐỢT 2 (HẠ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN) như sau:(Để các thí sinh trúng tuyển nhập học đúng theo kế hoạch, Trường sẽ không gửi Giấy báo nhập học qua đường Bưu điện  để tránh thất lạc, và mất thời gian, các em sẽ nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh.)


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo