Chuyên ngành Đào tạo

Căn cứ Qui chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

Căn cứ vào kế hoạch số 51/KH-CĐYT ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc tuyển sinh năm 2016,

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo chiêu sinh các lớp TCCN hệ vừa làm vừa học năm 2016 như sau:

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm học 2015- 2016,
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp định hướng chuyên khoa như sau:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy  ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh số 51/KH-CĐYT ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc tuyển sinh năm 2016,
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính qui năm 2016 như sau:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy  ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh số 51/KH-CĐYT ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc tuyển sinh năm 2016,
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính qui năm 2016 như sau:

Căn cứ Biên Bản Họp HĐTS TCCN chính qui năm 2016, họp vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2016;

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng chính qui như sau:

(Để các thí sinh trúng tuyển nhập học đúng theo kế hoạch, Trường sẽ không gửi Giấy báo nhập học qua đường Bưu điện  để tránh thất lạc, và mất thời gian, các em sẽ nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh.)

Căn cứ Biên Bản Họp HĐTS Cao đẳng chính qui năm 2016, họp vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2016;

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng chính qui như sau:

Các bước để đăng ký xét tuyển trực tuyến


Bước 1: Đăng nhập


Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp (sau khi đăng ký dự thi) đăng nhập vào Hệ thống như sau:
- Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
- Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập

Thực hiện công văn số 1040/KTKĐCLGD ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Cục trưởng Cục khảo thí va Kiểm định chất lượng giáo dục,

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trân trọng thông báo phương thức thu phí tuyển sinh cao đẳng hệ chính qui năm 2016 như sau:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo