Chuyên ngành Đào tạo

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh số 43/KH-CĐYT ngày 05 tháng 3 năm 2018;

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-CĐYT ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, 

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà Trường như sau: 

 

Các bạn xem thông báo chi tiết trong phần nội dung ở phía dưới:

 


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo