Chuyên ngành Đào tạo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG – 40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  A- Quá trình hình thành và phát triển:

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập từ năm 2006 theo Quyết định số 2918/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Y tế có lịch sử hình thành và phát triển từ năm 1978.

Trãi qua 40 năm, trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang với nhiệm vụ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng, là nơi bồi dưỡng, đào tạo các chuyên khoa, ngành nghề y, dược theo nhu cầu của xã hội.

Quá trình hình thành và phát triển trường có thể khái quát qua 4 giai đoạn sau:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết