Chuyên ngành Đào tạo

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 133/TB-CĐYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

 

Về việc kiểm tra dữ liệu, báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu và bài báo khoa học năm học 2018 -2019

 

 

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG PARACETAMOL 500 mg

CÓ ĐỘ GIẢI PHÓNG HOẠT CHẤT ĐẠT DĐVN IV

Nguyễn Minh Thức – Trường Cao Đẳng Y tế Kiên Giang

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Điều chế được viên nang Paracetamol 500 mg có độ hòa tan đạt DĐVN IV.

Phương phápSử dụng các chất diện hoạt tween 80, natrilaurylsulfat, kết hợp với phương pháp bào chế xát hạt ướt điều chế viên nang Paracetamol 500 mg và đánh giá độ giải phóng hoạt chất theo DĐVN IV.

Kết quảViên nang Paracetamol với thành phần tween 80 tỉ lệ 1% cho độ giải phóng hoạt chất đạt theo DĐVN IV.

Kết luận: Từ các kết quả thực nghiệm cho thấy có thể điều chế viên nang Paracetamol có độ giải phóng hoạt chất đạt DĐVN IV.

Từ khóa: Paracetamol, độ giải phóng hoạt chất, tween 80.Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
  Thông báo
  Kế hoạch hoạt động
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết