Chuyên ngành Đào tạo

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 

Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 như sau:

Dự toán ngân sách của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang như sau:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết