Chuyên ngành Đào tạo

THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

năm 2017

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

  
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo