Chuyên ngành Đào tạo

 

Thông báo về việc đăng ký đào tạo sau đại học năm 2019


Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được ban hành kem theo Quyết định số 445/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Căn cứ Hướng dẫn số 447/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc hướng dẫn đánh giá kết quả điểm rèn luyện của HSSV.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa, lớp kế hoạch tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kì II và cả năm học 2017-2018 như sau


Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5/2018

 


 

KẾ HOẠCH

Về việc xây dựng đề án Vị trí việc làm giai đoạn 2018-2021


 

 

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2017

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2018

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

 

LỊCH

Tổ chức họp đánh giá công chức, viên chức năm 2017

----------

 


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo