Chuyên ngành Đào tạo

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO QUỐC KỲ VÀ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI - NĂM 2019

Thông báo sinh viên trúng tuyển đợt 1 các lớp Đại học Điều dưỡng và Đại học Điều dưỡng phụ sản khóa 2018 lên trường làm thủ tục nhập học từ ngày thông báo đến ngày 11/01/2019.

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2018-2019

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO QUỐC KỲ VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

 


 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách học sinh, sinh viên

được nhận học bổng khuyến khích học tập, năm học 2017 – 2018

---------------

 

Thông báo về việc đăng ký đào tạo sau đại học năm 2019


Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được ban hành kem theo Quyết định số 445/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Căn cứ Hướng dẫn số 447/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc hướng dẫn đánh giá kết quả điểm rèn luyện của HSSV.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa, lớp kế hoạch tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kì II và cả năm học 2017-2018 như sau


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo