Chuyên ngành Đào tạo

Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số qui định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo  trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp niên khóa 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-CĐYT ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang;

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng liên thông hệ VLVH năm 2017 như sau:

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo  trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp niên khóa 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-CĐYT ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang;

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017 như sau:

 

Thông báo về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 


Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016-2017


Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3) năm 2017

 

Click vào đây để xem ! 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì II

Và cả năm học 2015-2016


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo