Chuyên ngành Đào tạo


Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5/2018

 


 

KẾ HOẠCH

Về việc xây dựng đề án Vị trí việc làm giai đoạn 2018-2021


 

 

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2017

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2018

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

 

LỊCH

Tổ chức họp đánh giá công chức, viên chức năm 2017

----------

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách học sinh, sinh viên

được nhận học bổng khuyến khích học tập học năm học 2016 – 2017


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo