Chuyên ngành Đào tạo

Căn cứ Quy chế đánh giá rèn luyện ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-CĐYT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc ban hành bản đánh giá kết quả điểm rèn luyện của HSSV.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa, lớp kế hoạch tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kì II và cả năm học 2016-2017 như sau:

 

Thông báo về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 


Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016-2017


Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3) năm 2017

 

Click vào đây để xem ! 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì II

Và cả năm học 2015-2016

Thông báo chi tiết của Sở Công thương về đăng ký các đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu Phát triển Công nghiệp công nghệ cao.


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo