Chuyên ngành Đào tạo

 

Kết nạp 03 đảng viên mới

 

 

 

 

Công đoàn Nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi chào mừng ngày 20/11


 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng khối 10 năm học 2017-2018

 

                                                                                                                                           

Đoàn giám sát của Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang


 

Giao lưu văn hoá, thể thao Cụm thi đua số 4 năm 2018

 


 

Hội thảo báo cáo và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

 

 

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2018


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo