Chuyên ngành Đào tạo

Ngày 8/4/2019, Phòng Công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm trong học đường năm 2019.

 


 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết