Chuyên ngành Đào tạo

Điện thoại liên hệ: 0773.862.878


I. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG
Phòng Hành chính Quản trị có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện các vấn đề liên quan đến mua sắm, bảo quản, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường .
II. NHIỆM VỤ
1. Lập kế hoạch, dự trù mua sắm tài sản cơ quan, thực hiện xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.
2. Báo cáo tổng hợp, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu theo quy định pháp luật không để xảy ra sai sót. Phô-tô tài liệu cho cơ quan khi được duyệt.
3. Quản lý, bảo trì xe phục vụ cho công tác. Thực hiện việc tiếp tân, khánh tiết trên tinh thần tiết kiệm.
4. Phối hợp với các phòng chức năng và bộ môn kiểm tra việc bảo quản, sử dụng dụng cụ, tài sản và báo cáo cho Ban Giám hiệu. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện công tác bảo vệ và quản lý ký túc xá sinh viên.
5. Đề ra những quy định sử dụng điện nước, điện thoại cơ quan, xây dựng quy định về bảo quản, bảo trì tài sản chung của trường, triệt để thực hành tiết kiệm.
6. Chủ động sửa chữa nhỏ về điện nước trong cơ quan. Chủ động hợp đồng sửa chữa mua sắm dụng cụ thiết bị trong cơ quan dưới 10 triệu đồng.
7. Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và học tập của cán bộ và SVHS trong trường.
8. Chịu trách nhiệm về bảo quản hồ sơ, tài sản được giao trong phạm vi phụ trách.
9. Phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ sửa chữa về dụng cụ thiết bị nghe nhìn phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy.
10. Trưởng phòng Hành chính Quản trị có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của phòng.
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
BSCKII. Thái Viết Tặng


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo