Chuyên ngành Đào tạo

HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG  CỦA TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỀU DƯỠNG

NĂM HỌC 2019 -2020

 

1. Tình hình đội ngũ Nhà giáo của tổ công đoàn khoa Điều dưỡng

 

2. Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm

3. Những danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm qua

4. Những hình ảnh hoạt động

       Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BGDĐT, ngày 23/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc biên soạn chư­­ơng­ trình khung Điều dưỡng có trình độ Cao đẳng;

       Căn cứ quyết định số 164/QĐ-CĐYT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc ban hành “Chương trình chi tiết đào tạo Điều dưỡng Cao đẳng hệ chính quy”;

       Căn cứ kế hoạch, chương trình đào tạo năm học 2019 – 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

       Nay trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang lập kế hoạch thực tập thực tế tốt nghiệp cho lớp Điều dưỡng Cao đẳng Khóa 11, như sau:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
  Chức năng nhiệm vụ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông báo
  Biểu mẫu
  Kế hoạch hoạt động
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết