Chuyên ngành Đào tạo

      Khoa KHCB được thành lập từ tháng 10 năm 2008. Hiện nay, Khoa  Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn học: Toán xác suất thống kê y học, Vật l‎‎ý đại cương, Sinh học đại cương, Hóa học đại cương, Ngoại ngữ và Tin học. Bên cạnh đó, Khoa còn đảm nhận hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các vấn đề liên quan đến việc giảng dạy nói chung và các môn học của Khoa nói riêng.


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo