Chuyên ngành Đào tạo

     Ngày 23/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 71/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2022.

Ngày 26/02/2021, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Công văn số 80/SKHCN-KH về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022.


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
  Chức năng nhiệm vụ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông báo
  Biểu mẫu
  Kế hoạch hoạt động
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết